Mot Ngay Nhu Moi Ngay (Trinh Cong Son) - Duy Quang

Một Ngày Như Mọi Ngày (Trinh Cong Son) - Duy Quang