Xin Mot Ngay Mai Co Nhau (Duc Huy) - Truc Quynh & Tran Thai Hoa

Xin Một Ngày Mai Có Nhau (Duc Huy) - Trúc Quỳnh & Trần Thái Hòa