Tinh Cuoi Xot Xa (Tran Quang Nam) - Thanh Ha & Vu Khanh

Tình Cuối Xót Xa (Tran Quang Nam) - Thanh Hà & Vũ Khanh