Nhu Giot Sau Roi (Anh Viet Thu) - Ho Hoang Yen

Như Giọt Sầu Rơi (Anh Viet Thu) - Hồ Hoàng Yến