Gio Bac (Vo Thien Thanh) - Ha Vy

Gió Bấc (Vo Thien Thanh) - Hạ Vy