Con Duong Tinh Ta Di (Pham Duy) - Duc Tuan

Con Đường Tình Ta Đi (Pham Duy) - Đức Tuấn