Nguoi Tinh Oi Dung Xa (Nhac Ngoai - Loi Viet: Khuc Lan) - Thanh Ha

Người Tình Ơi Đừng Xa (Nhac Ngoai - Loi Viet: Khuc Lan) - Thanh Hà