Bao Gio Biet Tuong Tu (Pham Duy & Ngoc Chanh) - Ho Hoang Yen

Bao Giờ Biết Tương Tư (Pham Duy & Ngoc Chanh) - Hồ Hoàng Yến