Xin Mua Ngung Roi (Nhac Hoa) - Lam Nhat Tien

Xin Mưa Ngừng Rơi (Nhac Hoa) - Lâm Nhật Tiến