Trang Mo Ben Suoi (Le Mong Nguyen) - Thanh Truc

Trăng Mờ Bên Suối (Lê Mộng Nguyên) - Thanh Trúc