Toi Mo (Minh Vy) - Cam Ly & Minh Tuyet

Tôi Mơ (Minh Vy) - Cẩm Ly & Minh Tuyết