Tinh Doi (Minh Ky & Vu Chuong) - Le Quyen

Tình Đời (Minh Ky & Vu Chuong) - Lệ Quyên