Tinh Doi - Duyen Kiep Cam Ca (Minh Ky-VuPhuong) - Lam Nhat Tien & Thien Kim

Tình Đời - Duyên Kiếp Cầm Ca (Minh Ky-VuPhuong) - Lâm Nhật Tiến & Thiên Kim