Tinh La Giac Mo (Loi Viet: Khuc Lan) - Khanh Ha

Tình Là Giấc Mơ (Loi Viet: Khuc Lan) - Khánh Hà