Thuong Lam Toc Dai Oi (Phu Quang) - Hong Hanh

Thương Lắm Tóc Dài Ơi (Phu Quang) - Hồng Hạnh