Thu Nho Co Huong (Nguyen Phan & Minh Tuan) - Quang Minh

Thu Nhớ Cố Hương (Nguyen Phan & Minh Tuan) - Quang Minh