Ruou Buon Ta Uong Cho Ta (Pham Duy) - Nguyen Khang

Rượu Buồn Ta Uống Cho Ta (Phạm Duy) - Nguyên Khang