Roi Day Anh Se Dua Em Ve Nha (Pham Duy) - Duc Tuan

Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà (Pham Duy) - Đức Tuấn