Doi Mat Nguoi Xua (Truc Phuong) - Quang Le

Đôi Mắt Người Xưa (Truc Phuong) - Quang Lê