Doi Bo (Nhac Ngoai) - Nguyen Quoc Anh

Đôi Bờ (Nhạc Ngoại) - Nguyen Quoc Anh