Niem Mo Uoc (Vo Ta Han) - Quynh Lan

Niềm Mơ Ước (Vo Ta Han) - Quỳnh Lan