Nhu May Nhu Mua (Le Tin Huong) - Vu Khanh & Thanh Ha

Như Mây Như Mưa (Le Tin Huong) - Vũ Khanh & Thanh Hà