Nhu Chiec Que Diem (Tu Cong Phung) - Quang Dung

Như Chiếc Que Diêm (Tu Cong Phung) - Quang Dũng