Nho Em Ha Noi (Song Ngoc) - Vu Khanh

Nhớ Em Hà Nội (Song Ngoc) - Vũ Khanh