Nguoi Yeu Neu Ra Di (Ne Me Quitte Pas) - Lam Nhat Tien

Người Yêu Nếu Ra Đi (Ne Me Quitte Pas) - Lâm Nhật Tiến