Nguoi Tinh (Quynh Anh) - Le Quyen

Người Tình (Quynh Anh) - Lệ Quyên