Ngan Doi Cho Mong (Loi Viet: Trinh Lam Ngan) - Thanh Ha

Ngàn Đời Chờ Mong (Loi Viet: Trinh Lam Ngan) - Thanh Hà