Nga Re Mua Thu (Vuong Huy Juno) - Do Phu Qui

Ngã Rẽ Mùa Thu (Vuong Huy Juno) - Đỗ Phú Quí