Mua Dem (Nhac Ngoai Quoc) - Ngoc Lan

Mưa Đêm (Nhac Ngoai Quoc) - Ngọc Lan