Mot Doi Xin Nho Mai (Power Of Love - Loi Viet: Khuc Lan) - Thanh Ha

Một Đời Xin Nhớ Mãi (Power Of Love - Loi Viet: Khuc Lan) - Thanh Hà