Mot Doi Van Nho (Dieu Huong) - Quang Dung

Một Đời Vẫn Nhớ (Dieu Huong) - Quang Dũng