Mot Nguoi Di Mot Nguoi Quen (Le Quang) - Quang Dung

Một Người Đi Một Người Quên (Le Quang) - Quang Dũng