Mot Minh (Vo Ta Han) - Quynh Lan

Một Mình (Vo Ta Han) - Quỳnh Lan