Mai Mai Ben Em (JC Nguyen) - Le Quyen

Mãi Mãi Bên Em (JC Nguyen) - Lệ Quyên