Loi To Tinh Mua Xuan (Thanh Tung) - Ho Trung Dung

Lời Tỏ Tình Mùa Xuân (Thanh Tung) - Hồ Trung Dũng