Lam Sao Ma Quen Duoc (Pham Duy) - Ngoc Trong

Làm Sao Mà Quên Được (Pham Duy) - Ngọc Trọng