Khuc Tinh Buon (Nguyen Ngoc Thach) - Nguyen Hung

Khúc Tình Buồn (Nguyen Ngoc Thach) - Nguyễn Hưng