Khep Lai Chuyen Tinh (Nguyen Ngoc Thach) - Ho Quoc Buu

Khép Lại Chuyện Tình (Nguyen Ngoc Thach) - Hồ Quốc Bửu