Hien Dang Trong Mua (Loi Viet: Khuc Lan) - Luu Bich

Hiến Dâng Trong Mưa (Loi Viet: Khuc Lan) - Lưu Bích