Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao (Le Huu Ha) - Ngoc Lan

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào (Le Huu Ha) - Ngọc Lan