Gio (Mai Viet Anh) - Khanh Ha

Gió (Mai Viet Anh) - Khánh Hà