Dem Thay Ta La Thac Do (Trinh Cong Son) - Quang Dung

Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ (Trinh Cong Son) - Quang Dũng