Em Gang Cho (Huynh Anh) - Tran Thai Hoa

Em Gắng Chờ (Huynh Anh) - Trần Thái Hòa