Du Nghin Nam Qua Di (Dang Khanh) - Tuan Ngoc

Dù Nghìn Năm Qua Đi (Đăng Khánh) - Tuấn Ngọc