Dang Xua Ve Dau (Ngoc Trong) - Thanh Ha

Dáng Xưa Về Đâu (Ngoc Trong) - Thanh Hà