Da Khuc (Nguyen Trung Cang) - Nguyen Khang

Dạ Khúc (Nguyen Trung Cang) - Nguyên Khang