Con Duong Tinh Ta Di (Pham Duy) - Y Lan

Con Đường Tình Ta Đi (Pham Duy) - Ý Lan