Cho Em Mot Ngay (Duong Thu) - Dam Vinh Hung

Cho Em Một Ngày (Duong Thu) - Đàm Vĩnh Hưng