Cay Dang Bo Moi (Chau Dinh An) - Quang Le

Cay Đắng Bờ Môi (Chau Dinh An) - Quang Lê