Ao Anh Sut Chi Duong Ta (Pham Duy) - Tran Thai Hoa

Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà (Pham Duy) - Trần Thái Hòa